Μνημειακό απόθεμα του Μείζονος Ελληνισμού στη Ρουμανία. Η παρουσία Μακεδόνων εμπόρων και επιχειρηματιών μέσα από διερεύνηση - καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99971-3-3
Εχέδωρος Εκδοτική, Θεσσαλονίκη, 2011
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
39 σελ.
Περιγραφή

Ι.Κολιόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.) Οι Μακεδόνες στη Διασπορά – 17ος, 18ος και 19ος αιώνας