Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου (ΚΠολΔ 637-645 [662Α - 662Θ π.)
Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2758-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1/2016
5η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 16 εκ, 246 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στο παρόν περιέχεται συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία των άρθρων 662Α-662Η (και 662Θ) του ΚΠολΔ για τη διαταγή αποδόσεως της χρήσεως μίσθιου ακινήτου, καθώς και των συναφών θεμάτων της διαδικασίας ανακοπής κατά της διαταγής και εκτελέσεως της διαταγής – με βάση τη βιβλιογραφία και τη δημοσιευμένη νομολογία.