Χωρική διακυβέρνηση
Θεωρία, ευρωπαϊκή εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-082-0
Κριτική, Αθήνα, 11/2015
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.99 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, EPUB
352 σελ.
Περιγραφή

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η θεωρία και η ως τώρα εμπειρία της χωρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Οι συγγραφείς επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: Πόσο έχουν διεισδύσει οι αρχές της διακυβέρνησης (άνοιγμα προς την κοινωνία, εξωστρέφεια, συμμετοχή, διαβούλευση, οριζόντια και κάθετη συνεργασία, αποδοτικότητα, διαφάνεια, λογοδοσία και συνεκτικότητα πολιτικής) στην πρακτική της διοίκησης; Συνδέονται οι αλλαγές με μια φθίνουσα πορεία του κεντρικού κράτους; Ποιες είναι οι καινοτομικές εμπειρίες που υιοθετήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες; Υπάρχουν δείγματα παρόμοιων εμπειριών στην Ελλάδα; Επηρεάζεται ο συμβατικός χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και πώς; Ποιες είναι οι θεωρητικές βάσεις της νέας τάσης; (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Σχετιζόμενα προϊόντα