Πνευματική Ιδιοκτησία
Διαγράμματα-Ερμηνευτικά Σχόλια-Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-481-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
616 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2015-11-30 15:13:43 - Upd: 2022-04-19 16:27:53