Εφαρμογές Logistics. Μεταφορές & Διανομές Εμπορευμάτων.
Αρχές & Νόμοι, Μέτρα, Υπηρεσίες, Μάρκετινγκ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-331-476-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 69.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 1,633 γρ, 656 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε υποψήφιους υπαλλήλους μεταφορικών εταιριών, επιχειρήσεων χονδρεμπορίου και εξωτερικού εμπορίου, σε βιομηχανικούς υπαλλήλους, σε οικονομικούς συμβούλους, σε σπουδαστές ειδικών επαγγελματικών σχολών και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Περιλαμβάνεται συνοπτικό θεωρητικό μέρος, εξεταζόμενες περιπτώσεις, επαναληπτικές ερωτήσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

01   Οι νομικές βάσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης

02   Οι νομικές μορφές των μεταφορικών επιχειρήσεων (συνοπτικά)

03   Οι μεταφορικές υπηρεσίες στην οικονομία

04   Πεδία εργασιών και νομική θέση του πράκτορα μεταφορών

05   Συμβάσεις μεταφοράς και διανομής εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Μεταφορών

06   Διευθέτηση των περιπτώσεων ζημιών - Ασφάλιση αγαθών

07   Προσέλκυση καινούριων πελατών - Μάρκετινγκ μεταφορικών
εταιρειών

08   Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής εμπορευμάτων

09   Παροχή και οργάνωση υπηρεσιών εφοδιασμού

10   Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης

11   Παροχή και οργάνωση υπηρεσιών διάθεσης

12   Παροχή και οργάνωση υπηρεσιών απόσυρσης

13   Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων μάρκετινγκ

14   Γλωσσάρι όρων logistics και διευθύνσεις διαδικτύου

Add: 2015-11-16 10:33:05 - Upd: 2021-03-17 18:23:56