Αγγλοελληνικό-Ελληνοαγγλικό Λεξικό Νομικών όρων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-475-0
Ελληνική, Νέα
€ 59.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1392 σελ.