Πρακτικά ΙΔ' επιστημονικής συνάντησης ΝΑ. Αττικής
Καλύβια Θορικού Αττικής 6 - 9 Οκτωβρίου 2011
Επιστημονική επιμέλεια: Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98550-3-7
Καλύβια Θορικού Αττικής, Καλύβια Αττικής, 2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 523 σελ.
Περιγραφή

Πρόκειται για τα πρακτικά της ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, που διοργανώθηκε στα Καλύβια Θορικού στις 6-9 Οκτωβρίου 2011. Στο βιβλίο δημοσιεύονται 44 ανακοινώσεις. Κάποιες από αυτές αναφέρονται στους προϊστορικούς χρόνους.

Add: 2015-09-22 13:19:22 - Upd: 2015-09-22 13:25:41