Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής
Επιστημονική επιμέλεια: Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98550-1-3
Καλύβια Θορικού Αττικής, Καλύβια Αττικής, 2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο