4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 ,43η έκδοση
Νέος ΚΠολΔ Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α' 87/23.7.2015)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-448-4
Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
2144 σελ.