1821, Σάμος και επανάσταση: Ιστορικές προσεγγίσεις
Πρακτικά συνεδρίου, Πυθαγόρειο 28-29 Μαΐου 2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87914-3-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
502 σελ.
Περιγραφή

Add: 2015-09-22 11:34:50 - Upd: 2024-04-29 16:27:03