Ελληνικός οδηγός του Mathcad
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8216-00-6
MP & Associates, Αθήνα, 1/2001
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
300 σελ.
Περιγραφή

Το 300 σελίδων βιβλίο περιλαμβάνει 16 κεφάλαια και 3 παραρτήματα, που καλύπτουν σχεδόν όλα τα αντικείμενα που πραγματεύεται το Mathcad, από το περιβάλλον εργασίας και τις μαθηματικές λειτουργίες ή τις ενσωματωμένες συναρτήσεις μέχρι την δημιουργία γραφικών 2 και 3 διαστάσεων, τον προγραμματισμό αλλά και την δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων.

Add: 2015-09-22 11:34:50 - Upd: 2015-09-23 06:09:47