Επικαιρικά Ι
Κοινωνικο-πολιτική αρθρογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5001-02-5
Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή, 1/2012
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 17 εκ, 96 σελ.
Περιγραφή

"Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει δεκαέξι (16) δημοσιευμένα άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τα οποία επέλεξα από περισσότερα ως τα πλέον αντιπροσωπευτικά. Τα περισσότερα είναι δημοσιευμένα σε έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) πανελλαδικής κυκλοφορίας, μερικά είναι δημοσιευμένα στον "Παρατηρητή της Θράκης". Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει, επίσης, ένα αδημοσίευτο κείμενο, το οποίο αποδίδει συνοπτικά την εισήγησή μου στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Νομικών, προερχόμενων από κράτη της Χερσονήσου του Αίμου, στην Πάτρα το 2001.

Στα περισσότερα άρθρα κυριαρχεί ο τόνος της επικαιρότητας, στοιχείο το οποίο προσέφερε τον τίτλο της συλλογής. Αρκετά από τα άρθρα πραγματεύονται θέματα σχετικά με το Σύνταγμα και τους πολιτικούς θεσμούς, αν και δεν απουσιάζουν θέματα των οποίων η πολιτική διάσταση υπερκαλύπτει την αντίστοιχη νομική.
Σε κάθε περίπτωση, επιδίωξή μου ήταν και είναι να συμβάλλω στη σχετική συζήτηση χωρίς -ελπίζω- να δογματίζω."

(από τον Πρόλογο τους συγγραφέα)