Μηνύματα και διδάγματα του Ρήγα Βελεστινλή μέσα από τα έργα του
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6733-16-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 3.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 43 γρ., 127 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη των έργων του Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798), τα οποία εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του, μας δίνει την ευκαιρία να παρατηρήσουμε ότι σε αυτά ο Ρήγας καταθέτει αρκετά Μηνύματα-Διδάγματα,τα οποία είναι διαχρονικά. Στην έκδοση παρουσιάζονται είκοσι εξ αυτών.

Add: 2015-09-22 11:34:50 - Upd: 2015-09-23 06:09:46