Φυσική Β΄ λυκείου γενικής παιδείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6784-35-4
Ελληνική, Νέα
€ 21.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 795 γρ, 492 σελ.
Περιγραφή

Όλη η θεωρία που προβλέπεται από τη διδακτέα ύλη του νέου προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
Η επιβεβαίωση της κατανόησης της θεωρίας επιτυγχάνεται με ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων κλειστού και ανοιχτού τύπου.
Οι παρατηρήσεις και η θεωρία συνοψίζουν τις πιο συνηθισμένες και σημαντικές εργασίες που απαιτούνται για τη λύση των ασκήσεων.
Οι λυμένες ασκήσεις επιλέχτηκαν ως οι πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις, με διαβαθμισμένη δυσκολία.
Οι ασκήσεις και τα προβλήματα για λύση είναι μια επαρκής συλλογή που καλύπτει όλο το φάσμα από τα "εύκολα στα δύσκολα".
Μετά απο κάθε ενότητα προτείνεται ένα κριτήριο αξιολόγησης, σύμφωνα με το πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Στο τέλος παρατίθενται οι απαντήσεις και οι συνοπτικές λύσεις όλων των θεμάτων αξιολόγησης.