Πενθήμερη σχολική εκδρομή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-2091-7
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 14 εκ, 75 σελ.
Περιγραφή

Με την καταγραφή της πορείας μιας πενθήμερης θα ήθελα να φανεί ότι δίδεται η ευκαιρία στα παιδιά να δουν απο κοντά τόπους ιδιαίτερης μορφωτικής αξίας.

Και ακόμα, επιεδή στις εκδρομές οι μαθητές παύουν να είναι οριοθετημένοι, καλουπιασμένοι, συμπεριφέρονται ελεύθερα, χαίρονται και δέιχνουν ευαισθησίες χρήσιμες στο γενικότερο έργο ενός εκπαιδευτικού.