Η μάχη της Πύλου και της Σφακτηρίας
Πελοποννησιακός Πόλεμος
Pylos and Sphacteria (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5121-60-0
Σελένα Εκδοτική, Αθήνα, 2014
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
96 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)