Αειφορική ηγεσία σε σχολικές μονάδες
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρική έρευνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81935-3-6
Tο Βιβλίο, Λαμία, 8/2015
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
138 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, φοιτητές και μελετητές θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ηγεσίας. Σκοπός του είναι να αποτελέσει την απαρχή για ανάληψη συναφών ερευνητικών εγχειρημάτων και την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαλόγου, προβληματισμού και επιχειρημάτων σε μια διαφορετική και πολλά υποσχόμενη προσέγγιση της ηγεσίας στην εκπαίδευση.
Παρατίθενται θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών της αειφορικής ανάπτυξης και της αειφορικής ηγεσίας.
Ταυτόχρονα, οι συγγραφείς επιδόθηκαν σε εμπειρική έρευνα επί του θέματος. Πιο συγκεκριμένα, τα αντίστοιχα κεφάλαια αφορούν σε τρεις διαφορετικές έρευνες που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια και εκδόθηκαν σε αντίστοιχα πρακτικά.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, φοιτητές και μελετητές θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ηγεσίας. Σκοπός του είναι να αποτελέσει την απαρχή για ανάληψη συναφών ερευνητικών εγχειρημάτων και την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαλόγου, προβληματισμού και επιχειρημάτων σε μια διαφορετική και πολλά υποσχόμενη προσέγγιση της ηγεσίας στην εκπαίδευση.
Παρατίθενται θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών της αειφορικής ανάπτυξης και της αειφορικής ηγεσίας.
Ταυτόχρονα, οι συγγραφείς επιδόθηκαν σε εμπειρική έρευνα επί του θέματος. Πιο συγκεκριμένα, τα αντίστοιχα κεφάλαια αφορούν σε τρεις διαφορετικές έρευνες που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια και εκδόθηκαν σε αντίστοιχα πρακτικά. - See more at: http://deimosessays.blogspot.gr/2015/08/blog-post.html#.VcIiJq3dXYg