Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Επίκαιρα ζητήματα Εμπορικού,Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-442-2
Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
208 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα