Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση
Ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πρόλογος: Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-117-3
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2014
Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 200 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Μια συστηματική ανάλυση για την κατανόηση των προβλημάτων που δημιουργεί η διαφθορά και η κακοδιοίκηση και η επιτυχής αντιμετώπισή τους.
Περιγραφή

Μια συστηματική ανάλυση για την κατανόηση των προβλημάτων που δημιουργεί η διαφθορά και η κακοδιοίκηση και η επιτυχής αντιμετώπισή τους.

Ειδικότερα αναπτύσσονται:

  • Οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της κακοδιοίκησης και διαφθοράς, οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών μορφών παραβατικότητας, τα συστατικά στοιχεία και οι μορφές διαφθοράς και τα αίτια, που συντελούν στην ανάπτυξη του φαινομένου.
  • Τα πεδία εφαρμογής της κακοδιοίκησης και διαφθοράς:  στη Δημόσια Διοίκηση, στο Δημόσιο τομέα, παράγοντες υπέρ της διαφθοράς και κακοδιοίκησης στην Ελλάδα, αντιμετώπιση του φαινομένου και έλεγχοι για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών στη Δημόσια Διοίκηση.
  • Η Διεθνής Αντιμετώπιση καταπολέμησης της διαφθοράς.
  • Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
  • Ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
  • Τα ελεγκτικά σώματα, υπηρεσίες και διευθύνσεις  επιθεωρήσεων και ελέγχου.
  • Ο νεοπαγής θεσμός του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς.