Ο Γερμανός πρόξενος στο Βόλο – Ελμουτ Σέφελ
Ένας αληθινός θρύλος
Der Deutsche Konsul in Volos – Helmut Scheffel
Eine wahre Legende
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85972-2-8
Εκδόσεις Παιδεία, Λάρισα, 11/2012
1η έκδ., Γερμανική, Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 17 εκ, 280 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το βιβλίο είναι πλούσια εικονογραφημένο και δίγλωσσο (Ελληνικά - Γερμανικά)-Das Buch ist reichlich illustriert und zweisprachig geschrieben (Deutsch - Griechisch)
Περιγραφή

Το βιβλίο περιγράφει την περιπετειώδη ζωή του γερμανού προξένου στον Βόλο Έλμουτ Σέφελ. Το άτομό του ήταν στενά συνδεδεμένο με τις ιστορικές και οικονομικές εξελίξεις της Ελλάδας του 20ού αιώνα καθώς και με πολεμικά γεγονότα δύο παγκοσμίων πολέμων. Ήταν επίσης στο Γκαίρλιτς, όταν, κατά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, μεταφέρθηκε εκεί το Δ΄ Ελληνικό Σώμα Στρατού.

Αργότερα, στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ως πρόξενος της Γερμανίας στον Βόλο, παρενέβαινε με θάρρος και έσωζε Έλληνες και Εβραίους από εκτελέσεις και εκτοπισμούς. Ένας αθόρυβος σωτήρας...

**************************************

Das Buch beschreibt das abenteuerliche Leben des deutschen Konsuls Helmut Scheffel in Volos/Griechenland. Seine Person war eng mit der historischen und okonomischen Entwicklung Griechenlands im 20. Jh. verbunden. Er war auch in Gorlitz als das IV. griechische Armeekorps wahrend des ersten Weltkriegs dort uberfuhrt wurde.

Spater, im Laufe des zweiten Weltkriegs als deutscher Konsul in Volos, intervenierte mutig und rettete Griechen und Juden vor Hinrichtungen und Deportationen. Ein lautloser Retter...