Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
Κατασκευή και Μορφή, Φυσική των Κατασκευών, Δομικά Στοιχεία, Κατασκευαστική Λογική, Κλίμα και Κατοίκηση, Σωματική Άνεση, Κτιριακή Απόδοση, Ψηφιακά Εργαλεία και Τεχνικές, Παραδείγματα, Οικοδομικοί Κώδικες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-491-002-1
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 11/2014
Είδος έκδοσης: Πλήρης
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 29.76 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 22 εκ., 192 σελ.
Περιγραφή

Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ σχεδιασμού και τεχνολογίας είναι κρίσιμη για την κατανόηση της ίδιας της αρχιτεκτονικής. Αυτό το βιβλίο προσφέρει μια εισαγωγική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας: τη φυσική των κατασκευών, τα δομικά στοιχεία και τις μορφές τους, τη θέρμανση, το φωτισμό, το έλεγχο του περιβάλλοντος και την ψηφιακή μοντελοποίηση.

Επιχειρεί να εξηγήσει τις σχέσεις μεταξύ των φυσικών φαινομένων, των υλικών, των στοιχείων του κτιρίου και των δομικών τύπων, χρησιμοποιώντας απλά συστήματα ταξινόμησης και παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο.

Επιπρόσθετα, διερευνά τις σύγχρονες τεχνικές ηλεκτρονικών υπολογιστών που βοηθούν τους σπουδαστές να προβλέψουν τη δομική και περιβαλλοντική συμπεριφορά των κτιρίων. Τέλος, χρησιμοποιεί τα ιστορικά προηγούμενα για να εξηγήσει πώς η επιτυχία μιας τεχνολογίας σχετίζεται απευθείας με το πολιτισμικό πλαίσιο της κοινωνίας.

Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2015-06-12 10:33:31 - Upd: 2021-03-17 18:29:30