Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών -Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 [Ρώμη ΙΙ]
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-546-2
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2/2014
Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
745 σελ.