Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενoχών -Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 [Ρώμη ΙΙ]
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-546-2
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
745 σελ.
Add: 2015-06-12 10:33:01 - Upd: 2021-07-30 13:11:29