Πτώσεις στο επίπεδο βάδισης
Αιτίες και πρόληψη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-394-679-3
Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, 4/2015
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 7.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
18 x 12 εκ, 130 σελ.
Περιγραφή
Στο παρόν εγχειρίδιο υπάρχει εκτεταμένη αναφορά σε όσο το δυνατόν περισσότερες αιτίες πτώσεων. Φυσικά δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν όλες οι περιπτώσεις. Εκπλήσσεται κανείς κάθε φορά για την ποικιλία των μηχανισμών πτώσης και για το απρόβλεπτό τους.
Η ύπαρξη γνώσης βέβαια είναι άχρηστη, εάν δεν συνδυάζεται με την εφαρμογή της. Η τελευταία δίνει νόημα και ουσία στην πρόληψη αλλά, δυστυχώς, δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο ακούγεται. Η ανυπαρξία εφαρμογής στοιχειωδών προδιαγραφών και γνώσεων διαβρώνει καταστροφικά όλες τις δομές και τους θεσμούς της χώρας.

Αντί προλόγου v
Α΄ Μέρος Η θεωρία της πράξης  1
Εισαγωγή 3
Ορισμένοι αριθμοί από Ελλάδα και άλλες χώρες 4
Συνέπειες 12
Επιβαρυντικοί παράγοντες στους ηλικιωμένους
και σχετικές αιτίες 14
Αιτίες πτώσεων στο επίπεδο βάδισης και συστάσεις 15
Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) 32
Πρόληψη 34
Ο ρόλος των ιατρών 40
Συνοπτικά 42
Βιβλιογραφία 45
Β΄ Μέρος Η πράξη της θεωρίας με 165 φωτογραφίες  47
Αιτίες πτώσεων στην Ελλάδα
και προτάσεις βελτιώσεων
Πεζοδρόμια 48
ΑμεΑ 81
Σκάλες 86
Κτήρια – Κατοικίες – Υαλοπίνακες 96
Μέσα μαζικής μεταφοράς 101
Δρόμοι – Καιρικές συνθήκες 108
Μέτρα σύγκρισης 114