Ο παραδοσιακός γάμος στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου
Ήθη - έθιμα - τραγούδια - λαϊκοί οργανοπαίχτες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88210-0-2
Τύποις, Τρίκαλα, 2/2004
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2015-05-20 17:14:55 - Upd: 2015-05-20 17:15:46