ΡΟΪΚΕΣ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΕΣ
και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-566-3
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.46 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, EPUB
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό προσεγγίζεται κριτικά η διαπλοκή ‘σχολικής αρχιτεκτονικής’ και παιδαγωγικής εκπαίδευσης. Η συγγραφέας θέτει νέα ερωτήματα  εισάγοντας μία οπτική που  πτυχώνει και τέμνει έννοιες, θεωρίες και πρακτικές που αναφέρονται στο σύγχρονο σχολείο και το εκπαιδευτικό κτήριο.

Ταυτόχρονα, αναλύει τη  συνθήκη “αποσχολειοποίησης” της μάθησης και του χώρου εντός και διαμέσου του οποίου η γνώση πραγματώνεται, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά αλλά και τη μεθοδολογία επίτευξης βιωματικών πεδίων μετασχηματιστικής μάθησης. Μέσα από την παράλληλη θεώρηση της ιστορικότητας της αρχιτεκτονικής θεωρίας, κριτικής και πράξης με την πληθυντική δυναμική κοινωνικών πεδίων και επιστημών, η συγγραφέας σκιαγραφεί τα βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού χώρου που συνεισφέρουν στη βιωματική μάθηση.

Συγκεκριμένα, οι τρείς ποιότητες χώρου που αναδεικνύονται στη διαδρομή αυτή –ενεργοποιημένος, πολυφωνικός και παιγνιώδης– καθώς εκδιπλώνονται μέσω χωρικά αρχιτεκτονημένων τροπικοτήτων –ευελιξία, μεταβλητότητα, διαδραστικότητα, πολλαπλότητα, υπέρβαση ορίων– τείνουν να κτίζουν και να εγκαθιστούν ένα σχολικό περιβάλλον πλούσιο σε αιρετικούς χωροκοινωνικούς κώδικες.

Μία εναλλακτική ανάγνωση του σχολικού χώρου, όπου συναρθρώνονται νέες συνεργατικές και συμμετοχικές παιδαγωγικές διαστάσεις που εγκαλούν τους συντελεστές της μάθησης σε δημιουργική μετασχηματιστική “αταξία”, πέρα από τις δεσπόζουσες και αυτοματοποιημένες  μεθόδους της κλασικής σχολικής αίθουσας.

Η Κυριακή Τσουκαλά είναι καθηγήτρια στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της:

-Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική,

-Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή

-Εξαστισμός και Ταυτότητα

-Μετανεωτερικές Επ-όψεις (επιμέλεια: Κ. Τσουκαλά, Μ. Δανιήλ, Χ. Παντελίδου)

-Τομές Ήθους και Χώρου (επιμέλεια: Κ. Τσουκαλά, Χ. Παντελίδου, Ν.Ι. Τερζόγλου)

-νεολαία.www.δημόσιος χώρος, (επιμέλεια: Κ. Τσουκαλά, C. Conenna,  Μ. Δανιήλ, Χ. Παντελίδου)

-Η διδασκαλία του Louis I. Kahn (επιμέλεια: Κ. Τσουκαλά, C. Conenna,  Χ. Παντελίδου)

-Enric Miralles, Αρχιτέκτων (επιμέλεια: Κ. Τσουκαλά, C. Conenna)


Add: 2015-05-20 12:01:10 - Upd: 2015-05-20 12:01:10