Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσεως (Business Judgment Rule) και η πρόκληση της αφερεγγυότητας στην ανώνυμη εταιρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-290-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 9/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
168 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2015-05-13 14:24:51 - Upd: 2022-04-19 16:27:54