Πολιτική ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου
Histoire politique du monde grec antique (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-5588-8
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2/2014
Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 12.92 ( περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
367 σελ.
Περιγραφή

Στο χρηστικό αυτό εγχειρίδιο παρουσιάζεται με τρόπο εύληπτο και συστηματικό η πολιτική ιστορία ολόκληρου του ελληνικού κόσμου, από την εποχή που πρωτοεμφανίστηκαν μορφές κράτους έως την ενσωμάτωση των ελληνικών κοινοτήτων στη ρωμαϊκή εξουσία. Με τη χρήση πινάκων, χαρτών και αρχαίων πηγών ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη των πολιτευμάτων, την ιστορία των σχέσεων μεταξύ των κρατών, τη διαδοχή ηγεμόνων, αλλά και τις δυναμικές μεταβολές σε επίπεδο πολιτικό, θρησκευτικό, ακόμη και δημογραφικό ή οικονομικό.
Η πολιτική ιστορία της αρχαίας Ελλάδας αποτελεί ένα πεδίο μελέτης με πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς ο αρχαίος ελληνικός κόσμος ήταν διαιρεμένος σε πολλαπλά κράτη, διαφορετικής μορφής και φύσης. Εκτός από το γνωστό μοντέλο της πόλης-κράτους της κλασικής εποχής, η συγγραφέας εξετάζει και άλλους τύπους κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, όπως π.χ. τις κοινότητες που ήταν οργανωμένες γύρω από ένα παλάτι, καθώς και τον ρόλο που έπαιζε η ένταξη σε `έθνη`.
Η μελέτη των πολιτικών θεσμών και των διοικητικών δομών της περιόδου αυτής επιτρέπει την κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων και φωτίζει την πολιτική ιστορία του σύγχρονου δυτικού κόσμου, ο οποίος υιοθέτησε πληθώρα αρχαιοελληνικών εννοιών και πρακτικών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

1ο ΜΕΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
1: Η ανακτορική εποχή (2η χιλιετία)
Δεδομένα και όρια μιας ιστορίας αρχαιολογικής
Στο περιθώριο του ελληνικού κόσμου: Τα ανάκτορα της Κρήτης (2000-1450)
Το ανακτορικό σύστημα στην ηπειρωτική Ελλάδα: Η Μυκηναϊκή Εποχή
Οι διεθνείς σχέσεις κατά την εποχή του Τρωικού Πόλεμου (13ος αι.)
Από την Ελλάδα των ανακτόρων στην Ελλάδα της πόλεως: Διακοπή ή συνέχεια;
2: Η εποχή των αλλαγών και των κατακτήσεων (12ος-8ος αι.)
Η εξαφάνιση του ανακτορικού συστήματος (13ος-11ος αι.)
Ένας κόσμος κατακερματισμένος (11ος αι.)
Οι καινοτομίες του 10ου-8ου αι.
Η αναζήτηση των απαρχών (9ος-8ος αι.)
Κράτος και κοινωνία στα ομηρικά έπη
2ο ΜΕΡΟΣ: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
3: Η δημιουργία της ελληνικής πόλης-κράτους (8ος αι.)
Η ανάδυση της πόλεως
Η μόνιμη κατάσταση πόλεμου
Η υπερπόντια εξάπλωση και η διάδοση της ελληνικής πόλης-κράτους
Οι αρχές του πανελληνισμού
Πόλις και έθνος
4: Η εποχή της αναδιοργάνωσης (7ος-6ος αι.)
Οι αμφισβητήσεις
Η εποχή του δικαίου
Η εναλλακτική λύση: Η τυραννίδα
Ο Κλεισθένης στην Αθήνα (508-507): Η πολιτικοποίηση της κοινότητας
Σπάρτη και Αθήνα: Τα δύο κέντρα του ελληνικού κόσμου
5: Η εποχή της ελευθερίας: Ο ελληνικός κόσμος την εποχή των Μηδικών Πόλεμων (499-478)
Η επανάσταση των πόλεων της Ιωνίας (499-494)
Η πρώτη εκστρατεία των Περσών και το διακύβευμά της: ο έλεγχος του Αιγαίου (494-490)
Η εποχή του 'θάρρους': Η Αθήνα κατά την περίοδο μεταξύ των δύο περσικών εκστρατειών (490-481)
Η νέα περσική απειλή και οι δυσκολίες πραγμάτωσης της πανελλήνιας ενότητας (481-478)
Οι νίκες του ελληνισμού της Δύσης: Ιμέρα (480), Κύμη (474)
3ο ΜΕΡΟΣ: Η ΑΝΕΦΙΚΤΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
6: Η ακμή της Αθήνας
Η ώρα των επιλογών
Από τον πόλεμο στην ειρήνη: Η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας (461-451)
Η Αθήνα του Περικλή (451-431)
Η κατάσταση του ελληνικού κόσμου το 431
7: Από τη μια ηγεμονία στην άλλη: Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος (431-404)
Η διάρρηξη της διεθνούς ισορροπίας (435-431)
Ο δεκαετής πόλεμος (431-421)
Προς μια γενικευμένη σύγκρουση
Η εποχή των αμφισβητήσεων (411-404)
8: Ο αγώνας για την ηγεμονία κατά το πρώτο μισό του 4ου αι.
Τα παράδοξα κατά περίοδο μετά τον πόλεμο (404-386)
Η ώρα της Θήβας
Η επιθυμία για ειρήνη
4ο ΜΕΡΟΣ: ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΠΟΛΕΙΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΚΡΑΤΗ
9: Νέα κράτη και νέες δυνάμεις κατά τον 4ο αι.
Η ακμή των Ελλήνων της Σικελίας
Η ακμή του αιγαιακού κόσμου
Η ανάδυση της βόρειας και νοτιοδυτικής Ελλάδας
10: Η ώρα των βασιλέων της Μακεδονίας: Ο Φίλιππος Β' και ο Αλέξανδρος (359-323)
Το έργο του Φιλίππου Β' στη Μακεδονία: Ένα ισχυρό έθνος και ένα σύγχρονο κράτος
Ο Φίλιππος Β' και η ηγεμονία του ελληνικού κόσμου
Ο Αλέξανδρος και η απελευθέρωση των Ελλήνων της Ασίας (334-332): Μια διφορούμενη πολιτική
Η κατάκτηση της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών
Ο πειρασμός του δεσποτισμού
Οι εξεγέρσεις στην κυρίως Ελλάδα
11: Ο αιώνας των βασιλέων (323-217)
Η ίδρυση των βασιλείων
Ο ανταγωνισμός των βασιλέων: Οι πόλεμοι στο α΄μισό του 3ου αι.
Βασιλείς, πόλεις και ομοσπονδιακά κράτη: Η μεταβίβαση της εξουσίας στην κυρίως Ελλάδα (269-217)
Η κρίση των παλιών ανατολικών δυναστειών - Η άνοδος της Πέργαμου και της Ρόδου το β΄ μισό του 3ου αι.
5ο ΜΕΡΟΣ: Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
12: Η ώρα της ρωμαϊκής επέμβασης (τέλη 3ου - αρχές 2ου αι.)
Η ρωμαϊκή συμμαχία στη Σικελία κατά τη διάρκεια του Α' Καρχηδονιακού Πόλεμου ή Πόλεμου της Σικελίας
Η ρωμαϊκή συμμαχία εναντίον των Ιλλυριών - Η επέμβαση στο Ιόνιο πέλαγος
Η Ρώμη και η ελευθερία των Ελλήνων: Οι Μακεδονικοί Πόλεμοι
Ο Αντιοχικός Πόλεμος και το τέλος των τελευταίων επιχειρήσεων των Σελευκιδών (213-163)
Ο Γ' Μακεδονικός Πόλεμος (171-168) και η κατάλυση του μακεδονικού βασιλείου
13: Η εδραίωση του επαρχιακού συστήματος στην ελληνική Ανατολή
Η ρωμαϊκή αρχή στην ηπειρωτική Ελλάδα (148-146)
Η συγκρότηση της επαρχίας της Ασίας
Οι ρωμαϊκές επεμβάσεις μεταξύ του 133 και του 31: Κατακτήσεις και ειρήνευση [...]
Σχετιζόμενα προϊόντα