Οικονομία και κοινωνία
Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία μεταπολεμικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-961-0
Κριτική, 4/2015
Ελληνική, Νέα
€ 39.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 520 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο Οικονομία και κοινωνία αναφέρεται σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους του ελληνικού κράτους, ίσως την πλέον κρίσιμη. Αν και η καταγραφή των μεταβλητών αφορά στη μεταπολεμική περίοδο, εντούτοις η ερμηνεία εστιάζεται περισσότερο στη μετά τη μεταπολίτευση εποχή.

Ενώ κατά τον 19ο αιώνα σχηματίσθηκαν οι θεσμοί, στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα η αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων οδήγησε σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Όπως αναλύεται στο κείμενο, η κρίση βρισκόταν πάντα προ των πυλών με μάλλον αναπόφευκτη την τελική κατάρρευση. Έτσι, η υπαγωγή στον μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε. το 2010 δεν ανέκυψε τυχαία, αλλά προήλθε ως αποτέλεσμα των ανεπαρκών δομών και της όλης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας.

Πέραν των βασικών δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των τελευταίων εβδομήντα περίπου ετών, θίγονται εδώ ο εντοπισμός των αιτίων της χρεοκοπίας, διερευνώνται οι δομές στην εκπαίδευση, στο σύστημα υγείας και ασφάλισης, οι μεταβολές στον αγροτικό τομέα, στις δομές των ΟΤΑ, στο πολιτικό προσωπικό. Επιχειρείται ακόμη η ιχνηλάτηση των μακροχρόνιων τάσεων που εμφανίζει η ελληνική περίπτωση διακρινόμενη από την ευρωπαϊκή εμπειρία.