Ενδο-ευρωπαϊκή Νεανική Κινητικότητα / Μετανάστευση στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9533-87-4
Σταμούλης Αντ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3/2015
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 384 σελ.
Add: 2015-03-03 15:29:02 - Upd: 2021-12-15 14:05:30