Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ANDROID
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-453-8
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 6/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.49 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 390 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Ειδικά Θέματα από τη Java, Το Λειτουργικό Σύστημα Android, Το Πρώτο Πρόγραμμα Android, Εφαρμογές και Δραστηριότητες, Διεπαφή Χρήστη, Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, Προσθέσεις, Νήματα και Χειριστές, Υπηρεσίες, Αποθήκευση Δεδομένων, Πάροχοι Περιεχομένου, Υπηρεσίες Επικοινωνίας, Υπηρεσίες Διαδικτύωσης, Υπηρεσίες Προσδιορισμού Θέσης.

Add: 2015-01-29 07:49:25 - Upd: 2020-10-23 13:46:23