Αποτελεσματικό μάνατζμεντ στο ελληνικό επιχειρείν
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5131-02-9
Rosili, Αθήνα, 2014
Ελληνική, Νέα
€ 18.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
376 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει με οργανωμένο, περιεκτικό και κατανοητό τρόπο όλες τις λειτουργίες του Μάνατζμεντ και τις δραστηριότητες των διοικητικών στελεχών στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση. Βασισμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα του ελληνικού επιχειρείν και αξιοποιώντας πληθώρα παραδειγμάτων από τον κόσμο των επιχειρήσεων, το "Αποτελεσματικό μάνατζμεντ στο ελληνικό επιχειρείν" αποτελεί πολύτιμο οδηγό στην έναρξη, στην οργάνωση και στη διοίκηση μιας νέας επιχείρησης, καθώς και στην οργάνωση και στη διοίκηση μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης.

Το βιβλίο είναι δομημένο σε έξι μέρη:
- Η ελληνική επιχείρηση και το μάνατζμεντ ως μέσο για την ενεργοποίησή της.
- Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων.
- Οργάνωση.
- Στελέχωση.
- Διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα - Διαπροσωπικοί επηρεασμοί.
- Έλεγχος και τα μέσα ελέγχου.

Το "Αποτελεσματικό μάνατζμεντ στο ελληνικό επιχειρείν" απευθύνεται σε υφιστάμενους, νέους κι επίδοξους επιχειρηματίες, σε στελέχη επιχειρήσεων και γενικά σε όλους όσοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τα σύγχρονα θέματα του Μάνατζμεντ με σύντομο και περιεκτικό τρόπο.

Σχετιζόμενα προϊόντα