Η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στο ελληνικό επιχειρείν
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5131-03-6
Rosili, Αθήνα, 2014
Ελληνική, Νέα
€ 17.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
272 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και περιεκτική θεώρηση της έννοιας και του περιεχομένου της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση. Βασισμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα του ελληνικού επιχειρείν και αξιοποιώντας πληθώρα παραδειγμάτων από τον κόσμο των επιχειρήσεων, η "Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στο ελληνικό επιχειρείν" αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε στέλεχος επιχείρησης και οργανισμού, ανεξάρτητα εάν εργάζεται σε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση ή εάν εργάζεται στη διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού, μάρκετινγκ, παραγωγής, οικονομικών.

Το βιβλίο αναπτύσσει και επεξηγεί θέματα-κλειδιά:
- Προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού και πρόβλεψη αναγκών.
- Εντοπισμός, προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού.
- Αξιολόγηση και συστήματα αμοιβών.
- Εσωτερική επικοινωνία και εργασιακές σχέσεις.
- Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων.
- Πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται πλήθος παραδειγμάτων και περιπτώσεων από ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και ασκήσεις εφαρμογής με σκοπό να συνδεθεί η θεωρία με την πράξη και ο αναγνώστης να διευκολυνθεί στην κατανόηση και την εφαρμογή του περιεχομένου.

Σχετιζόμενα προϊόντα