Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-576-254-4
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 16 εκ, 202 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Τα νεοελληνικά γλωσσικά ιδιώματα αποτελούν γνωσιολογικό και κοινωνικό πολυδιάστατο υλικό πέντε αιώνων τουλάχιστον. Η καταγραφή αυτού του υλικού έχει σημασία από ιστορική άποψη, μελέτη των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στο εσωτερικό της Ελλάδας και τις ελληνικές κοινότητες ανά τον κόσμο.