Τομές στην ελληνική κρίση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-995-5
Κριτική, Ιλίσια, Αθήνα, 12/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 176 σελ.
Περιγραφή

Μια συλλογή άρθρων, συνεντεύξεων, ομιλιών και εισηγήσεων του Χάρη Βλάδου από την πενταετία της κρίσης, 2009-2014, μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης, που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…

Ο συγγραφέας εστιάζεται στις βασικές οικονομικές συνιστώσες της κρίσης και στα άμεσα παράγωγά τους σε κοινωνικοπολιτικούς όρους. Τρεις είναι οι βασικές θεματικές/προβληματικές που προσεγγίζει: η παγκόσμια αναδιάρθρωση και η σύνδεσή της με την ελληνική κρίση, η επιχειρηματική προσαρμοστικότητα και η καινοτομία και οι αναζητούμενες νέες κατευθύνσεις στην οικονομική μας πολιτική, με σκοπό την ταχύτερη και όσο το δυνατόν λιγότερο οδυνηρή έξοδο από αυτήν την κρίση.

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται δεν χαρακτηρίζονται από αυστηρά «τεχνικό» ύφος. Είναι, αντίθετα, προσβάσιμα στον μέσο αναγνώστη και αναδεικνύουν την οπτική του συγγραφέα ως οικονομολόγου, πανεπιστημιακού δασκάλου και ερευνητή.


Add: 2014-12-03 12:12:39 - Upd: 2014-12-15 10:14:29