Εισαγωγή στον Όμηρο
ε' έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5105-42-6
Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2014
5η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 248 σελ.
Περιγραφή

"Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι κατατοπιστικό. Προορίζεται γιὰ τὸν φοιτητή, τὸν καθηγητὴ τῆς φιλολογίας καὶ τὸν λόγιο ἀνα­γνώ­στη ποὺ θὰ ἤθελε νὰ ξέρη κάτι περισσότερο γιὰ τὸν Ποιητή.

Ἕνα εἰσαγωγικὸ βιβλίο γιὰ τὸν Ὅμηρο δὲν γράφεται εὔ­κολα, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι πρωτότυπο, καὶ δὲν κατορθώνει νὰ ἐξαντλήση ἢ νὰ κοιτάξη ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς τὸ θέμα, ὅσο μακροχρόνια κι ἂν εἶναι, κι ὅσο διεισδυτική, ἡ ἀναστροφὴ ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ αὐτό.

Μὲ βάση τὶς τρεῖς αὐτὲς πικρὲς ἀλήθειες, πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν προσπάθειά του, ἂν ὁ φοι­τητὴς βρῆ ὅ,τι τοῦ χρειάζεται, ἂν ὁ καθηγητὴς τῆς φιλολογίας ἔχη ἕνα χρήσιμο βοήθημα ποὺ ἴσως τοῦ δώση ἀφορμὴ νὰ προχωρήση κιόλας, κι ἂν ὁ λόγιος ἀναγνώστης ἢ ὁ πτυχιοῦχος ἄλλων ἐπι­στη­μονικῶν κλάδων καταλάβη καλύτερα ἀπὸ πόσο ὑψηλὸ σκαλοπάτι ξεκινᾶ ἡ πρώτη καλλιτεχνικὴ δημιουργία τῶν Ἑλλήνων καὶ γιατὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀμετακίνητη ἀπὸ τὸ βάθρο της.

Ἂν μάλιστα συμβῆ νὰ συναντήση κι ὁ εἰδικὸς φιλόλογος κάποιαν καινούργια ἄποψη μέσα στὸ τόσο λαβυρινθικὸ θέμα, τότε ὁ συγγραφέας πρέπει νὰ θεωρήση τὸν ἑαυτό του πολὺ ἱκανοποιημένον."

(Από το ενημερωτικό σημείωμα του βιβλίου)