Ο εξευρωπαϊσμός της Κοινωνικής Πολιτικής
Θεωρητικό πλαίσια, μεθοδολογικά προβλήματα και η Ελληνική εμπειρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6619-73-1
Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 184 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία για τον εξευρωπαϊσμό. Παρουσιάζει και αναλύει τις σχετικές θεωρίες, ενώ ανιχνεύει και τα όρια της επίδρασης του εξευρωπαϊσμού, καθώς και των «ήπιων μεθόδων» που αυτός είχε υιοθετήσει πανηγυρικά στη δεκαετία του 2000, πάνω στις μεταβολές της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα».