Η δημοσιότητα των πράξεων και των δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο-
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-536-3
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
498 σελ.