Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-487-1
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 4.73 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
208 σελ.