Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-475-8
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2014
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 17 εκ, 344 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο πραγματεύεται την ερευνητική πρόταση, ένα σχέδιο έρευνας που κατατίθεται πριν την εκπόνηση μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας. Αν και η ερευνητική πρόταση είναι μια υποχρέωση του ερευνητή, δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής από την ακαδημαϊκή κοινότητα ως μια συστηματική και αναγκαία διαδικασία. Η ενασχόληση με την ερευνητική πρόταση όχι μόνο δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία αλλά απεναντίας συμβάλει στη χάραξη ενός πολύτιμου χάρτη για τον ερευνητή. Η παραπάνω διαδικασία συγγραφής της ερευνητικής πρότασης παρουσιάζεται μέσα από θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία και παραδείγματα όπου σχολιάζονται οι καλές και κακές πρακτικές ερευνητικών προτάσεων. Έτσι, με την χρήση αυτού του «χάρτη» το ερευνητικό ταξίδι γίνεται ασφαλές χωρίς άσκοπα πισωγυρίσματα και μελλοντικές απογοητεύσεις.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Σχεδιάζοντας το μέλλον
Διαφορετικές αντιλήψεις για τον ερευνητικό σχεδιασμό
Οι εμπλεκόμενοι και οι χρήσεις που θα κάνουν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Γιατί η ερευνητική πρόταση είναι επιστημονικό κείμενο
Οι λειτουργίες της ερευνητικής πρότασης ως επιστημονικής διαδικασίας
Η ερευνητική πρόταση ως μεταπτυχιακή εργασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η μεθοδολογική ομπρέλα της πρότασης
Διερευνητικές μελέτες
Ποιοτικές έρευνες
Φιλοσοφικές και ιστορικές έρευνες
Μεθοδολογικές έρευνες
Αξιολογικές έρευνες
Μακροχρόνιες έρευνες
Δημοσκοπικές έρευνες
Πειραματικές έρευνες
Η πολεμική των παραδειγμάτων
Το δίπολο ποιοτική-ποσοτική έρευνα
Ερευνητικές μέθοδοι - προσεγγίσεις
Μελέτη περίπτωσης
Έρευνα δράσης
Έρευνα πεδίου
Ερευνητικά εργαλεία - τεχνικές
Παρατήρηση
Συνέντευξη
Ερωτηματολόγιο
Μελέτη αρχειακού υλικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΩΤΟΛΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Τι είναι η πρωτόλεια σκέψη
Παραδείγματα πρωτόλειων σκέψεων
Ανάπτυξη του παιδιού σε κοινωνικό περιβάλλον
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Γλώσσα και γραμματισμός
Δια βίου μάθηση
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Εκμάθηση ξένων γλωσσών
Εκπαίδευση στην ειδική αγωγή
Καθοδήγηση και συμβουλευτική
Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών
Ανεπτυγμένες πρωτόλειες σκέψεις
Αρρενωπότητα στο παιχνίδι
Διδασκαλία αγγλικών σε ομάδες του ιδίου φύλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Γενικά για τον σχεδιασμό της πρότασης
Είδη ερευνητικής πρότασης
Πρόταση για μεταπτυχιακή διπλωματική
Πρόταση για διδακτορική διατριβή
Πρόταση για ερευνητικό πρόγραμμα
Η δομή της ερευνητικής πρότασης
Τίτλος
Εισαγωγή
Ερευνητική στρατηγική
Θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο
Ερευνητικά ερωτήματα
Ερευνητικό πρόβλημα - υπόθεση
Ερευνητική μεθοδολογία
Συλλογή δεδομένων
Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
Χώρος διεξαγωγής της έρευνας
Αναμενόμενα προβλήματα
Χρονοδιάγραμμα
Πηγές έμπνευσης
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Λίγα λόγια για τις ερευνητικές προτάσεις
Προτάσεις μεταπτυχιακών διπλωματικών
Παρακειμενικές στρατηγικές
Ριζοσπαστικοί λογοτέχνες
Μεσαιωνικά κείμενα και Αναγεννησιακό θέατρο
Προτάσεις διδακτορικών διατριβών
Αφρικάνικος ρεαλισμός και λογοτεχνία της ανεξαρτησίας
Διεθνές δίκαιο και μη κυβερνητικοί δρώντες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το πλαίσιο της βιωματικής παρουσίασης
Διλημματικές καταστάσεις
Αρχικές ενέργειες
Πρωτόλεια σκέψη
Σχεδιασμός και διαμόρφωση της πρότασης
Τελικός έλεγχος της πρότασης
Αξιολόγηση της πρότασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Μία διδακτική προσέγγιση της ερευνητικής πρότασης
Φόρμα εκπαίδευσης
Κριτήρια αξιολόγησης της ερευνητικής πρότασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Γενικά για τον σχολιασμό των προτάσεων
Η αρχική μορφή των προτάσεων
Γενικά για την αρχική μορφή
Συγκριτική ανάλυση των προτάσεων
Παρατηρήσεις από την αρχική μορφή
Η τελική μορφή των προτάσεων
Γενικά για την τελική μορφή
Προέλεγχος των προτάσεων
Αξιολόγηση των προτάσεων
Εξελικτική πορεία των προτάσεων
Γενικά για την εξελικτική πορεία
Η εξέλιξη της διαμόρφωσης των προτάσεων
Επισημάνσεις από την εξελικτική πορεία
Γενικά συμπεράσματα από τον σχολιασμό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Λίστα ελέγχου της πρότασης
Επαφή με πιθανούς επιβλέποντες καθηγητές
Μετά την αποδοχή της ερευνητικής πρότασης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ