Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-331-466-0
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 46.66 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 813 γρ, 340 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί μια συνοπτική ματιά στην ολοένα και σημαντικότερη τεχνολογία του περιβάλλοντος, με σκοπό να αυξήσει την προστασία του περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται μέσω αυτής.

Η ύλη έχει διαιρεθεί σε δέκα κεφάλαια. Το παράρτημα με τους σχετικούς πίνακες και το γλωσσάρι με τους ειδικούς όρους στο τέλος του βιβλίου, συμπληρώνουν το περιεχόμενό του και παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στα επιθυμητά στοιχεία αναζήτησης. Επίσης το βιβλίο είναι γραμμένο σε γλώσσα απλή και στα σχήματα του βιβλίου έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος, με τη χρήση των χρωμάτων να είναι εποικοδομητική. Τέλος οι ερωτήσεις επανάληψης και εμβάθυνσης των θεμάτων, βοηθούν τον αναγνώστη στον έλεγχο των αποκτημένων γνώσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τομείς του περιβάλλοντος, κυρίως όμως σε διδάσκοντες και διδασκόμενους επαγγελμάτων που αφορούν στην προστασία και την τεχνολογία του περιβάλλοντος. Στις κατηγορίες αυτές υπάγονται οι υπεύθυνοι τροφοδοσίας και διάθεσης λυμάτων, γεωργικής απασχόλησης, επιμελητών περιβαλλοντικής προστασίας, συμβούλων περιβάλλοντος, τεχνικών περιβάλλοντος καθώς και των κλάδων βιολογίας, χημείας και φυσικής.

Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί και σε 2 τόμους: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» και «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Τομείς Εργασίας της Τεχνολογίας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος
Βασικές Γνώσεις Χημείας
Βασικές Γνώσεις Βιολογίας
Μέθοδοι Ανάλυσης
Περιβαλλοντικό Δίκαιο
Ρύπανση του Περιβάλλοντος
Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Επιβαρύνσεων
Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συζήτηση για Περιβαλλοντική Οργάνωση
Εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Παράρτημα