Οικονομικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-485-031-0
Ηρόδοτος, Αθήνα, 2019
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 15 εκ, 340 σελ.
τ. 1
Ελληνική, Αρχαία (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Η έκδοση και η παράλληλη μετάφραση στη νεοελληνική του έργου `Οικονομικά`, με εκτενή εισαγωγή και εμβριθή σχόλια και των τριών βιβλίων, που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται σε μία εποχή κατά την οποία το ενδιαφέρον για τη μελέτη και την έρευνα της αρχαίας ελληνικής οικονομικής σκέψεως ανανεώνεται την τελευταία εικοσιπενταετία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το συγκεκριμένο έργο, που για πολλούς αιώνες το θεωρούσαν αποτέλεσμα της γραφίδος του Αριστοτέλη, σήμερα είμεθα βέβαιοι ότι πρόκειται για ψευδοαριστοτελικό σύγγραμμα, συρραφή διαφόρων (και εν πολλοίς ετερόκλιτων) «δοκιμίων» περί οικονομίας. Αποτελείται από τρία βιβλία, σαφώς διαφορετικά μεταξύ τους. Τα δύο πρώτα βιβλία (Ι-ΙΙ), που διέσωσε η φιλοσοφική παράδοση στην ελληνική γλώσσα, τα συμπεριέλαβαν οι εκδότες στο Corpus aristotelicum της Πρωσσικής Ακαδημίας του Βερολίνου (το 1833). Το τρίτο βιβλίο σώθηκε μόνο στη λατινική γλώσσα, σε δύο μεταφράσεις πολύ μεταγενέστερες βέβαια από τον χρόνο συγγραφής του. Η δομή και το περιεχόμενο των τριών βιβλίων του έργου παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από βιβλίο σε βιβλίο και ανομοιογένεια θεμάτων. Στο πρώτο βιβλίο ο συγγραφέας ανακυκλώνει συνήθεις και κοινότοπες απόψεις για την οικονομία της πόλεως και τη σωστή διαχείριση του `οίκου`. Το δεύτερο βιβλίο είναι το εκτενέστερο και από την άποψη της μελέτης του οικονομικού βίου το σημαντικότερο. Διασώζει πολλά και ενδεικτικά παραδείγματα οικονομικής, δημοσιονομικής και νομισματικής πρακτικής, μεθόδους και επινοήσεις διαφόρων ηγετών για τον πορισμό χρημάτων. Σε αυτό το βιβλίο εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «πολιτική οικονομία». Στο τρίτο βιβλίο δεν αναπτύσσονται οικονομικές έννοιες ούτε αναφέρονται οικονομικά παραδείγματα για να ενισχύσουν τη διαχείριση των οικονομικών είτε της πόλης είτε του οίκου, αλλά παρέχονται συμβουλές στους συζύγους για μια αρμονική και ορθολογική συμβίωση. Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και την πρώιμη Αναγέννηση, το έργο των Οικονομικών, πάντοτε με το όνομα του Αριστοτέλη, είχε μεγάλη απήχηση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή
[Αριστοτέλης] Οικονομικά
Βιβλίο πρώτο
Σχόλια πρώτου βιβλίου
προσδιορισμός του ορού 'οικονομία' σε σχέση με τον οίκο ως μορφή πρώτης κοινωνίας
τα μέρη του οίκου
οι σχέσεις των συζύγων στον οίκο Υποχρεώσεις και δικαιώματα του άνδρα και της γυναίκας
ο θεσμός της δουλείας και η μεταχείριση των οικιακών δούλων υποχρεώσεις και καθήκοντα του δεσπότου-κυρίου
Βιβλίο δεύτερο
Σχόλια δευτέρου βιβλίου
Εισαγωγικά
Η μαρτυρία των Οικονομικών για τα δάνεια και τα μονοπώλια
Η σημασία του δευτέρου βιβλίου των Οικονομικών για τη μελέτη της οικονομίας της αρχαίας Ελλάδος
Σχόλια δευτέρου βιβλίου
Μέρος Ι Εισαγωγή
τα τέσσερα είδη οικονομιών
βασιλική οικονομία
σατραπική οικονομία
πολιτική οικονομία
ιδιωτική οικονομία
ιδιαίτερη εξέταση της σατραπείας και της πόλεως
Επίλογος
Μέρος ΙΙ
Κύψελος ο Κορίνθιος
Λύγδαμις ο Νάξιος
οι Βυζάντιοι
παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων αγορά γης από μετοίκους
Ιππίας ο Αθηναίος
ρυμοτομική-πολεοδομική πολιτική
κιβδηλεία του νομίσματος
πολιτική στις λειτουργίες
φορολογία προς τιμή της θεάς Αθηνάς
οι Αθηναίοι της Ποτίδαιας
<Σωσίπολις> Αντισσαίος
η οικονομική πολιτική των Λαμψακηνών
οι Ηρακλεώται
το δάνειο των Σπαρτιατών
οι Χαλκηδόνιοι
οι κάτοικοι της Κυζίκου
το αναγκαστικό δάνειο των Χίων
η οικονομική πολιτική του Μαυσώλου φορολόγηση πλουσίων
Κόνδαλος
φόρος των κηδειών
φόρος στην κόμμωση
Αριστοτέλης ο Ρόδιος
ταχύτερη εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων
η πολιτική των Κλαζομενίων
καταναγκαστική κυκλοφορία
το μονοπώλιο των Σηλυβριανών
οι κάτοικοι της Αβύδου
δάνειο των Εφεσίων
η οικονομική πολιτική του τυράννου Διονυσίου Α' των Συρακουσών
εισαγωγή φόρου πολυτελείς
κοπή νοθευμένου νομίσματος
υφαρπαγή
φόρος επί των ζώων
επιβολή αναγκαστικού δανείου
έσοδα από τον πόλεμο
κιβδηλεία του νομίσματος
σύληση ναού
η οικονομική πολιτική των Μενδαίων
επιβολή καταναγκαστικού δανείου
η δασμολογική πολιτική του Καλλιστράτου
η οικονομική πολιτική του Τιμοθέου σε περίοδο εκστρατειών
κοπή νομίσματος στην Όλυνθο
πολιορκία της Κερκύρας
πολιορκία της Σάμου
Διδάλης ο Πέρσης
σύσταση μονοπωλίου
Χαβρίας ο Αθηναίος
πρόκειται για αναγκαστικό δάνειο Ιφικράτης ο Αθηναίος
Κότυς ο Θράξ
Μέντωρ ο Ρόδιος
Μέμνων ο Ρόδιος
καταναγκαστικό δάνειο
άλλη μορφή καταναγκαστικού δανείου
δάνειο από τους στρατιώτες
δάνειο προς τους στρατιώτες
Χαρίδημος ο Ωρείτης
η οικονομική πολιτική του Φιλοξένου του Μακεδόνος
Ευαίσης Σύρος
τα οικονομικά μέτρα του Κλεομένους
μέτρα για το διεθνές εμπόριο του σίτου
πολιτική για το ιερατείο
πολιτική κατά του ιερατείου
πολιτική αποικισμού
τιμολογιακή πολιτική
σύσταση μονοπωλίου
Αντιμένης ο Ρόδιος
η επαναφορά ενός λησμονημένου φόρου
η ίδρυση ασφαλιστικής επιχειρήσεως
Οφέλας ο Ολύνθιος
Πυθοκλής ο Αθηναίος
Χαβρίας ο Αθηναίος
Αντιμένης ο Ρόδιος
Κλεομένης ο Ναυκρατίτης
Σταβέλβιος ο Μυσών
πολιτική καταληστεύσεως ναών από τον Διονύσιο των Συρακουσών
Βιβλίο τρίτο
Σχόλια τρίτου βιβλίου
δικαιώματα και υποχρεώσεις της συζύγου
υποχρεώσεις του συζύγου
παραδείγματα από τον Όμηρο·
η συμπεριφορά των συζύγων
επιβράβευση της συζυγικής πίστεως και φροντίδα στα γεράματα
Βραχυγραφίες
Βιβλιογραφικός κατάλογος
Ιστορία της χειρογράφου παραδόσεως του κειμένου
Εκδόσεις του έργου Οικονομικά
Σχολιασμένες εκδόσεις του έργου Οικονομικά
Μεταφράσεις του έργου Οικονομικά
Παλαιότερες μη χρηστικές εκδόσεις του έργου Οικονομικά
Εκδόσεις και σχολιασμένες μεταφράσεις άλλων έργων του Αριστοτέλη
Πολιτικά
Αθηναίων Πολιτεία
Ηθικά
Ρητορική
Ρητορική προς Aλέξανδρον
Αποσπάσματα
Λεξικά, βιβλιογραφίες, εγκυκλοπαίδειες
Πραγματείες και διερευνητικές μελέτες
Ελληνική βιβλιογραφία
Ξένη βιβλιογραφία
Ευρετήρια
Aristotle's OEconomica, introduction, translation and commentaries by Basileiow A. Kyrkos - Christos P. Baloglou, Herodotos, Athens, 2013 (summary)
Ευρετήρια
Ευρετήριο αρχαίων κυρίων ονομάτων
Ευρετήριο νεοελλήνων συγγραφέων
Ευρετήριο ξένων συγγραφέων
Ευρετήριο τοπωνυμίων
Πίνακας περιεχομένων