Ανυψωτικά Μηχανήματα
Μετάφραση: Γερμάν, Χρήστος
Επιστημονική επιμέλεια: Βελαώρας, Ιωάννης Χ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-384-2
Ίων, Αθήνα, 5/2014
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 47.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,071 γρ, 640 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Σύντομη περιγραφή
Αν υποτεθεί ότι το παρόν βιβλίο μεταφέρει ένα μήνυμα, αυτό είναι ότι ο προσχεδιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή χρήση γερανού ή ανυψωτήρα. Ο προσχεδιασμός όχι μόνο θα οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων αλλά θα αυξήσει την παραγωγικότητα και αυτόματα θα δικαιολογήσει το κόστος του.
Περιγραφή

Οποιοσδήποτε ασχολείται σοβαρά με τους γερανούς και τους φορτωτήρες θα μπορέσει να βρει μαργαριτάρια μέσα στο παρών υλικό χωρίς να χρειαστεί το άνοιγμα πολλών οστράκων. Παρόλο που το βιβλίο αυτό μπορεί να διαβαστεί ολόκληρο από την αρχή ως το τέλος, αναγνώστες με πρότερη εμπειρία ή οικειότητα μπορεί να διαβάσει τμήματα αυτού. Επειδή το βιβλίο απευθύνεται σε ακροατήριο με αρκετά μεγάλη κλίμακα ενδιαφερόντων, αυτά τα ενδιαφέροντα θα κατευθύνουν τον κάθε ιδιώτη κατά την ανάγνωση και χρήση του βιβλίου.

Η μαθηματική αντιμετώπιση επιτρέπει τους μηχανικούς σχεδίασης να ικανοποιήσουν την απαίτηση για ποσοτικοποίηση των συμβάντων κατά την επιχειρησιακή ζωή των γερανών και των ανυψωτήρων, ενώ το περιγραφικό υλικό επιτρέπει την κατανόηση των περιορισμών και των κινδύνων που συνδέονται με διάφορους τύπους εξοπλισμού. Παρόλο που πολλοί αναγνώστες μπορούν να προσπεράσουν το τεχνικό κομμάτι, μία γενική κατανόηση των εννοιών σε αυτά τα κεφάλαια είναι απαραίτητη για όλους.

Αν υποτεθεί ότι το παρόν βιβλίο μεταφέρει ένα μήνυμα, αυτό είναι ότι ο προσχεδιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή χρήση γερανού ή ανυψωτήρα. Ο προσχεδιασμός όχι μόνο θα οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων αλλά θα αυξήσει την παραγωγικότητα και αυτόματα θα δικαιολογήσει το κόστος του. Κατά τη διάρκεια του προσχεδιασμού εντοπίζονται τα προβλήματα και επιλύονται από πριν έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο να μην αφήνονται στην αναμονή κάποιας λύσης εν μέσω εργασίας. Με τον προγραμματισμό επιτυγχάνεται η αποστολή σωστού εξοπλισμού στο χώρο εργασίας, αφού οι απαιτήσεις του εργοταξίου έχουν προκαθοριστεί και οι χωρητικότητες και τα μεγέθη έχουν ήδη μελετηθεί. Τέλος, όπου έχει γίνει προσχεδιασμός, το προσωπικό του εργοταξίου δεν αναγκάζεται από τις απαιτήσεις του έργου να ωθήσει τον εξοπλισμό πέρα των δυνατοτήτων του, με αποτέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας ατυχήματος και τη βέλτιστη παραγωγική χρήση του εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο:

http://www.iwn.gr/product.asp?catid=17507

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1  Βασικές Έννοιες και Εξαρτήματα

2  Διαμορφώσεις Γερανών και Φορτωτήρων

3  Φορτία και Δυνάμεις

4  Ευστάθεια αντί Ανατροπής

5  Εγκαταστάσεις Κινητών Γερανών

6  Εγκαταστάσεις Πυργοειδών Γερανών

7  Εγκαταστάσεις Φορτωτήρων

8  Ελέγχοντας τους Κίνδυνους

Παράρτημα Α   Μετατροπές ανάμεσα σε Μονάδες Μέτρησης του Συστήματος SI, των ΗΠΑ και άλλων Μετρικών Συστημάτων.

Παράρτημα Β   Ορολογία Γερανών και Φορτωτήρων