Σώμα υπό επιτήρηση
Ηθικές και πολιτικές συνδηλώσεις της ιατρικής τεχνολογίας και της κοινωνικής φροντίδας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-546-244-4
Πεδίο, Αθήνα, 2014
Ελληνική, Νέα
€ 29.76 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 376 σελ.