Συμβουλευτική ψυχολογία
Σύγχρονα ζητήματα έρευνας και πρακτικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-546-186-7
Πεδίο, Αθήνα, 2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.78 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 376 σελ.
Σύντομη περιγραφή
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ Ε-ΒΟΟΚ
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, η συμβουλευτική ψυχολογία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Οι νεότεροι επιστήμονες αλλά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθιστούν τη συμβουλευτική ψυχολογία μια ειδικότητα με εξαιρετικά ευρείες εφαρμογές. Επιπλέον η ανάγκη για ένα επιστημολογικό παράδειγμα βασισμένο περισσότερο στο υγιές κομμάτι της ανθρώπινης λειτουργίας έχει ενδυναμώσει την ύπαρξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας ως μιας αυτόνομης `εναλλακτικής` πρότασης στην ψυχολογία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ο παρών συλλογικός τόμος αποτυπώνει την ευρύτητα των εφαρμογών του πεδίου αυτού σε έναν αριθμό κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούν την οικογένεια και την κοινωνία, και παράλληλα προβάλλει μια σειρά από ενδιαφέρουσες προτάσεις των επιστημόνων για την έρευνα και την πρακτική της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο μέλλον.
Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο πλουραλισμός των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που ακολουθούν οι συγγραφείς στα κείμενά τους (θεωρητικά κείμενα, μελέτες ανασκόπησης, εμπειρικές έρευνες με τη χρήση ποσοτικής και ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας), αναδεικνύοντας έτσι την πολύπλευρη επιστημονική υπόσταση της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Το βιβλίο, που απευθύνεται σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό (ερευνητές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές), αποτελεί μια χρήσιμη πηγή γνώσης αλλά και την αφετηρία νέων ερευνητικών προβληματισμών για την άσκηση του μοντέλου του επιστήμονα-επαγγελματία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

- Πρόλογος
Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου & Άκης Γιοβαζολιάς
Οι συγγραφείς του τόμου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Πολυπολιτισμική επάρκεια και διεθνοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης της συμβουλευτικής ψυχολογίας
Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου
- Η σημασία της ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
- Η ασυμμετρία της εξουσίας στην ψυχοθεραπευτική σχέση: Μια κριτική ανασκόπηση
Μαρία Σερίφη & Ευγενία Γεωργάκα
- Αναστοχαστικότητα και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές: Σύγχρονες εξελίξεις από το πεδίο της συστημικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας
Ελευθερία Τσέλιου
- Εφαρμογή του μοντέλου διεύρυνσης και δόμησης σε ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
Αλκμήνη Μπούτρη & Αναστάσιος Σταλίκας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
- Επίδραση της εικόνας του σωματικού εαυτού στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα προεφήβων - εφήβων: Εμπειρική διερεύνηση και προτεινόμενες συμβουλευτικές παρεμβάσεις
Μαρία Ζαφείρη, Αγγελική Λεονταρή, & Γρηγόρης Κιοσέογλου
- Γονεϊκοί τύποι και συμπεριφορά παρισταμένων στα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού: Η διαμεσολάβηση των στάσεων για την επιθετικότητα
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Μαρία Ζορμπαδάκη, & Ευφροσύνη Μητσοπούλου
- Ποιότητα του γονεϊκού δεσμού και ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην προεφηβική ηλικία
Ευφροσύνη Κουκιά Κουτελάκη, Παναγιώτης Σίμος, & Ευάγγελος Καραδήμας
- Ικανοποίηση των εφήβων από τη ζωή σε συνάρτηση με τη διεκδικητική συμπεριφορά και τις στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους
Γιώργος Τσουβέλας & Βασίλης Παυλόπουλος
- Η αλληλεπίδραση ατομικών και σχολικών παραγόντων σε πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον: Προεκτάσεις σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής
Αντωνία Παπαστυλιανού, Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, & Γιώργος Τσίτσας
- Ευαισθητοποίηση νηπιαγωγών στο προσωποκεντρικό μοντέλο: Εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής
Φωτεινή Λοΐζου, Άννυ Μπενέτου, Αγγελική Σουρλαντζή, & Λία Τσερμίδου
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
- Ηλεκτρονικός εκφοβισμός σε εφήβους: Εμπειρικά δεδομένα και θέματα συμβουλευτικής παρέμβασης
Ελένη Ανδρέου
- Ο ρόλος της συμβουλευτικής στην οικογένεια για την αντιμετώπιση του εθισμού παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο
Πηνελόπη-Αλεξία Αβαγιανού, Κωνσταντίνος Ε. Σιώμος, & Μαρία Ζαφειροπούλου
- Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης [burnout] όπως βιώνεται από το νοσηλευτικό προσωπικό σε δομές ψυχικής υγείας: Ποιοτική προσέγγιση
Φιλία Ίσαρη & Σταμάτης Αντωνίου

Add: 2014-07-02 09:23:42 - Upd: 2021-10-08 15:32:10