Εγκαταστάσεις Αερίων Καυσίμων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-508-106-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 380 γρ, 208 σελ.
Περιγραφή

Οι "Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην Ελλάδα" γίνονται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1775 "Διανομή αερίου, σωληνώσεις αερίου για κτίρια - ΜΟΡ - 5 bar, Γενικές λειτουργικές υποδείξεις".... Ο Ελληνικός οργανισμός τυποποίησης ΕΛΟΤ έχει αποδεχθεί το παραπάνω πρότυπο γι` αυτό και αυτό εμφανίζεται στην χώρα μας ως ΕΛΟΤ ΕΝ 1775.
Με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο έχουν νομοθετηθεί στη χώρα μας οι δύο κανονισμοί αερίων ΦΕΚ 963/τ.Β`/15.7.2003 και ΦΕΚ 1257/τ.Β`/3.9.2003 που ισχύουν για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύων φυσικού αερίου και υγραερίου. Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς κάθε αναφορά σε απαιτήσεις σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ και το Γερμανικό DIN είναι ενδεικτικές διότι ισχύει κάθε νεότερο εν ισχύει ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) ή πρότυπο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Όλοι οι κανονισμοί που αναφέρονται στο βιβλίο ως DIN είναι εν ισχύει και καλύπτονται ονομαστικά και από τους ελληνικούς κανονισμούς διότι είναι σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό πρότυπο.
Η ύλη του παρόντος βιβλίου έχει αναπτυχθεί και εικονογραφηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινού Ευρωπαϊκού κανονισμού και τις απαιτήσεις της διδακτικής των τεχνολογικών μαθημάτων.
Το παρόν βιβλίο είναι διδακτικό βοήθημα και δεν αντικαθιστά τους κανονισμούς στους οποίους πρέπει να προστρέχει πάντα κάθε αδειούχος τεχνίτης αερίων καυσίμων. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του βιβλίου "Εγκαταστάσεις αερίων Καυσίμων" οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να:
- γνωρίσουν τα είδη εγκαταστάσεων καυσίμων αερίων
- γνωρίσουν τα είδη σωλήνων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων
- γνωρίσουν τους κανόνες που διέπουν τη διαμόρφωση μιας εγκατάστασης καυσίμων αερίων
- γνωρίσουν τις διατάξεις προστασίας μια εγκατάστασης καυσίμων αερίων
- είναι ικανοί να κατασκευάσουν μια εσωτερική εγκατάσταση καυσίμων αερίων
- γνωρίσουν τους τρόπους εγκατάστασης συσκευών καυσίμων αερίων
- γνωρίσουν τις απαιτήσεις σε αερισμό των συσκευών καυσίμων αερίων
- γνωρίσουν τους τρόπους απαγωγής καυσαερίων των συσκευών
- είναι ικανοί να εγκαταστήσουν συσκευές φυσικού αερίου σε μια εγκατάσταση
- γνωρίσουν τις εγκαταστάσεις υγραερίου
- είναι ικανοί να κατασκευάσουν μια εγκατάσταση υγραερίου
- είναι ικανοί να συντηρήσουν εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
- είναι ικανοί να υπολογίζουν το κόστος μιας εγκατάστασης καυσίμων αερίων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

03 0ΔΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

04 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

05 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

06 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

07 ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

08 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

09 ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο:

http://www.iwn.gr/product.asp?catid=17489

Add: 2014-06-16 07:31:46 - Upd: 2021-03-17 18:29:25