Ιστορία των επαναστάσεων της Κρήτης 1820-1889
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-408-155-4
Εκάτη, Αθήνα, 3/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 19 εκ., 112 σελ.
Περιγραφή

Εν τούτοις οι Κρήτες, αν υλικώς τους καταβάλλει η βία και η υπεροχή των αριθμών, ηθικώς όμως διαμένουν πάντοτε υπέροχοι και ανέφικτοι, ακέραιοι δε διασώζονται εις τα πληγωμένα και αιμάσσοντα στήθη των οι πατριωτικοί πόθοι οίτινες μεταδίδονται παρ` αυτοίς από γενεάς εις γενεάν. Το ξίφος και η σφαίρα δεν είναι προορισμένον να επιτυγχάνωσιν άλλο από σώματα, το φρόνημα δε και ο εθνισμός ίστανται εκεί όπου δεν φθάνει η πυρίτις και τα φυσίγγια.
Ούτω και ο αγών του οποίου τας περιπετείας εν αγωνία παρακολουθεί ήδη πάσα Ελληνική καρδία, αν έχη το αποτέλεσμα των άλλων και αν η Κρήτη επαναπέση μετά την υπερήφανον εξέγερσίν της, πάλιν πριν ξηρανθή από το αίμα των σημερινών μαρτύρων της το χώμα, η σάλπιγξ θα ηχήση και εις τον ήχον της θα τρέξη ο γενναίος και υπερήφανος αλλά τόσον ατυχής της μεγάλης και ενδόξου νήσου λαός.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1821 - 1830
Εις περιηγητής περί Κρήτης
Η κατάστασις προ του 1821· κήρυξις της επαναστάσεως
Αιματοχυσίαι και θηριωδίαι εντός των φρουρίων
Νίκαι και θρίαμβοι των χριστιανών
Πολιορκία των Χανίων υπό των χριστιανών
Εκστρατεία κατά των Σφακιών
Γενικοί αρχηγοί Αφεντούλης και Τομπάζης
Ο Μπαλέστρας
Οι Αιγύπτιοι εις την Κρήτην
Τραγικά επεισόδια
Καταστολή της επαναστάσεως
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1841
Η ΚΡΗΤΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ
Αρχαί εξεγέρσεως
Η επαναστατική επιτροπή
Αποστολή στρατευμάτων
Η Αγγλική πολιτική
Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος αρχηγός επαναστατών
Μάχαι του Αποκορώνου και του Ξυδά
Ατυχές τέλος της επαναστάσεως
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1866
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ
Η αιτία της επαναστάσεως
Η νίκη του Βρυσών
Εκστρατεία Μουσταφά πασσά
Μάχαι Μαλεβυζίου, Αγ. Μύρωνος, Αβδού
Ανατίναξις μονής του Αρκαδίου
Εκστρατεία Σαρχός πασσά
Τα γυναικόπαιδα εις το σπήλαιον του Αγ. Βασιλείου
Αποστολή Αλή πασσά
Ατυχές τέλος της επαναστάσεως
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1866 - 1868
Ο ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝ
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το Πανελλήνιον
Η Ναυμαχία του 'Αρκαδίου'
Η διακοίνωσις του Τρικούπη
Οι εξοπλισμοί της Ελληνικής Κυβερνήσεως
Ατυχής έκβασις της επαναστάσεως
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1876
Αι αιτίαι και αι αφορμαί
Σύγκλησις της Κρητικής συνελεύσεως
Μάχαι και θρίαμβοι των ελληνικών όπλων
Επέμβασις της Αγγλίας
Καταστολή της επαναστάσεως
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1886
Το Βουλγαρικόν πραξικόπημα
Η συγκίνησις εν Ελλάδι
Η Κρήτη επαναστατεί
Ο στόλος μας
Καθησύχασις του κινήματος
Τα μετά ταύτα
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1896
Τα αίτια
Η ύψωσις της επαναστατικής σημαίας
Φόνοι των καβάσηδων
Σφαγαί και δηώσεις
Η πρώτη μάχη
Μάχη Βουκολιών και Σέμπρωνα
Ο ελληνικός στόλος υπ' ατμόν
Πολιορκία του Βάμου και λύσις αυτής
Ο κ. Μπάουτσερ
Τα γυναικόπαιδα και οι Τούρκοι του Ζεϊτούν
Σήμερον
Add: 2014-06-16 07:31:45 - Upd: 2017-04-26 16:41:20