Υπολογισμός Δοχείων Υπό Πίεση Εκτιθεμένων ή Μη Σε Φλόγα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-446-0
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 4/2014
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 1,185 γρ, 560 σελ.
Περιγραφή

[...]
Το παρόν βιβλίο γράφτηκε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες διδασκαλίας του σχετικού μαθήματος. Επιδιώκει να δώσει στον αναγνώστη βασικές γνώσεις γαι τον υπολογισμό αντοχής των εναλλακτών θερμότητας και λοιπών δοχείων υπό πίεση μη εκτιθεμένων σε φλόγα καθώς των λεβήτων, δοχείων υπό πίεση εκτιθεμένων σε φλόγα, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει αίσθηση των μεγεθών της κατασκευής των συσκευών. [...]

(από τον Πρόλογο)

Περιέχει: Στοιχεία Αντοχής Υλικών, Νομοθεσία, Υπολογισμός Δοχείων Υπό Πίεση Κατά Ad 2000-Merkblδtter, Υπολογισμός Δοxείων Υπό Πίεση Με Φλόγα Κατά Trd, Παραδειγματα, Μηχανικές ιδιότητες χαλύβων, Ανοχές παχών χαλυβδοφύλλων, Χαλύβδινες φλάντζες κατά ΕΝ 1092-1 τύπου 11 (προσυγκολλητές φλάντζες ή φλάντζες με λαιμό), Κατάλογος ευρωπαϊκών προτύπων για χάλυβες, χυτοχάλυβες και χυτοσιδήρους, Σύγκριση αποτελεσμάτων των υπολογισμών κατά AD 2000 Merkblδtter και κατά ΕΝ 13445