Αλκμήνη
Από τον Πόντο στην Ελλάδα μεταφυσικά και ανορθόδοξα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80018-2-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 442 γρ, 387 σελ.
Add: 2014-06-16 07:31:46 - Upd: