Μουσικήν ποίει και εργάζου
Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, 1953-2013: Εξήντα χρόνια μουσικής παιδείας και πολιτισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-86497-4-3
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
24 x 28 εκ, 1,613 γρ, 303 σελ.