Μουσικήν ποίει και εργάζου
Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, 1953-2013: Εξήντα χρόνια μουσικής παιδείας και πολιτισμού
Επιμέλεια κειμένου: Καΐρη, Μαρία Μ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-86497-4-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
28 x 24 εκ., 1,613 γρ., 303 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00